######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Sydsjællands smukkeste godsjagt.
 Mail: swj@stofanet.dk
15-12-2016
D. 14-01-2017

Jagten, der ligger midt et af Sydsjællands smukkeste naturområder nær Næstved, er omkranset af vand (naturreservat) på 3 sider, - og har igennem en årrække været drevet på demokratisk vis af et veletableret jagtkonsortium på 18 medlemmer, - heraf 7 A-medlemmer (inkl. riffeljagt)
Et af vore A-medlemmer har af tidsmæssige årsager valgt at stoppe i konsortiet ved udgangen af denne sæson, hvorfor vi søger et nyt medlem snarest muligt, - gerne omgående.
Vor nugældende jagtlejekontrakt med godset løber fra 2016-19, - vi råder i alt over 295 ha, hvoraf de 114 ha er skov og resten er dyrket agerjord med 5 andehuller, remiser, strandenge m.m. Der udsættes årligt ca. 1.200 fasaner. Vi har en fast fodermester/skytte til at passe vildtet, og som indgår som alm. medlem af konsortiet. I de senere år har vi haft en ”pæn” genskydningsprocent på fasaner.
Konsortiet råder over en jagtstue med køkken og toilet, hvor der er plads til 32 spisende jægere. Her indtager vi morgenmad og frokost på vores fællesjagter.
Konsortiets medlemmer har mulighed for at benytte den alsidige og attraktive frijagt på f.eks. ænder, gæs og duer på det store frijagtareal uden for skoven, - også med gæster, ligesom A-medlemmer også har mulighed for at invitere gæster på forårets bukkejagt (efter særligt bestemmelser)
En A-plads koster 25.500,- kr. (betaling i to rater).
Vi afholder seks fællesjagter i efterårsmånederne samt et par fasanjagter i januar. Desuden giver et medlemskab ret til at medbringe en gæst på nævnte jagter. Varm mad og drikke (og sweepstake) på fællesjagter betales særskilt.
Ud over fællesjagterne afholder A-medlemmer også to til tre trykjagter på råvildt. I januar måned afholdes desuden en jagt for alle konsortiemedlemmer med familie
Hvis Du er interesseret og ønsker at høre mere eller: Måske deltage i en af jagtsæsonens resterende jagter (selvfølgelig som gæst) inden du beslutter dig for at blive vort nye medlem ? Henvendelse til snarest muligt.

Søren W. Jensen


Pris: 25500,00


Tlf: 22569426
Postnummer: 4700
Annonce nr: 13771

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57