######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Sydsjælland Fasan/Hjortejagt
 Mail: jorgen@laurberg.org
14-12-2016
D. 13-01-2017

Vi søger 3 konsortie medlemmer til næste års jagt fra 1feb 2017 til 2018.
Vi har en god bestand af rådyr og dåvildt sporadisk kronvildt.
Vi skyder ænder duer fasaner snepper på jagt arealet .
Udsætning af fugle 1000 stk .
Der er opsat nye 2år gamle tårne overalt.
Jagthus med køkken wc soverum spisestue forefindes på jagt arealet.
Udover dette har vi 2 frijagt områder indenfor 15 min kørsel fra hovedområdet det ene ca 40Ha skov midt i større skovområde. Det andet stykke er vandområde med gæs og ænder.
Der bliver serveret morgenmad og varm mad på hver jagt.
Dåvildt råvildt fasaner etc tilfalder skytten uden beregning.
1plads samt tilhørende gæsteplads pris 15000kr + 2500kr i indmeldelses gebyr.
På denne jagt bruge vi tiden på jagt og hygge.
Mvh jørgen laurberg

Pris: 15000kr + indmeldelsesgebyr 2500kr


Tlf: 28294989
Postnummer: 4720
Annonce nr: 13762

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57