######### ######### ######### 

eXTReMe Tracker


Jagtkonsortie på Sydfyn søger jagtkammerat
 Mail: per.serve@outlook.dk
21-11-2016
D. 06-12-2016

Vi er et lille 6-mands-konsortie på Sydfyn, der har mulighed for at optage et nyt medlem i gruppen, da et af vores  medlemmer desværre forlader os.

Vi jager på ca. 125 ha. hvoraf godt halvdelen er skov. Vi har søer, hvor vi udsætter  ænder, vi har flere remiser, faciliteterne til fasanudsætning og en god bestand af de på Sydfyn forekommende vildtarter såsom råvildt, dåvildt m.v.

Vi  holder ikke jagter, der ligner Nato - øvelser, men vi hygger os med vores  125 ha.

Hvis ovenstående har vakt din interessen så skriv til Per Jensen på: pj.b@outlook.dk

Pris:


Tlf: 
Postnummer: 
Annonce nr: 13639

          #########  

Jagtformidling.dk
Tlf. 40 95 76 04

Se. 55 51 55 57